fbpx

Comunicar en temps de crisis

La primera setmana estàvem tots una mica o bastant en xoc. Són dues setmanes ens dèiem. Dues setmanes en les que no escric res a les xarxes, al blog… o que si ho faig és per explicar la situació a casa. Dues setmanes de buscar-nos activitats per fer, per estar distrets.

Dues setmanes en les que no volíem vendre. No volíem parlar del negoci.

Fins que la situació va començar a ser més del que esperàvem. No sabem si seran dues setmanes o seran mesos. No sabem si tornarem a la normalitat en dos dies o ens costarà un any. I els negocis se’n ressenten. La nostra vida se’n ressent.

Vol dir això que hem de continuar amb les nostres vendes normals?

No. Ens hem d’adaptar. Hem d’adaptar-nos a la nova situació i aprendre també a comunicar segons aquesta nova situació i noves necessitats.

Comunicar en temps de crisis

La nostra comunicació durant aquests dies ha de canviar, és evident. No podem seguir comunicar com si visquéssim en un altre planeta, parlant del nostre negoci com si tot seguís la seva trajectòria normal i com si al voltant nostre no hi haguessin problemes.

Així que ens hem d’adaptar. Hem de parlar des del que estem vivint i des de l’ajuda que podem oferir. No dic ajuda gratuïta, tampoc pagada. Ajuda com et sentis còmode. Tot i que sabem que si realment estem oferint ajuda, un contingut que serveixi per a qui ens segueix, els nostres seguidors acabaran pagant pels nostres serveis. Potser no avui, potser quan les coses vagin una mica millor. Però pagaran.

No seré jo qui et digui que has de modificar preus o donar gratis. Ho deixo per altres tipus d’experts.

Posa’t en la pell del teu client. Què necessita ara? Què del que ofereixes li pot fer servei?

Fixa’t en com Zoom, Skype i altres empreses que fan videoconferències han vist que ara és un moment per important per elles. I què fan? Ho comuniquen.

Un altre cas són els gestors i assessors:

View this post on Instagram

Prestación extraordinaria por cese de actividad para los afectados por declaración del estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19⁣⁣ ⁣⁣ 🔈Siempre que cumplan los siguientes requisitos:⁣⁣ ⁣⁣ ➡️ Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.⁣⁣ ➡️ Si la actividad no se ve directamente suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la efectuada en el semestre anterior.⁣⁣ ➡️Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. No obstante, si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, el órgano gestor invitará al pago al trabajador autónomo para que en el plazo improrrogable de treinta días naturales ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos efectos para la adquisición del derecho a la protección.⁣⁣ La cuantía de la prestación: se determinará aplicando el 70 por ciento a la base reguladora. Cuando no se acredite el período mínimo de cotización para tener derecho a la prestación, la cuantía de la prestación será equivalente al 70 por ciento de la base mínima de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos.⁣⁣ La prestación extraordinaria por cese de actividad regulada en este artículo tendrá una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma, en el supuesto de que este se prorrogue y tenga una duración superior al mes. El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.⁣⁣ La percepción será incompatible con cualquier otra prestación del sistema de Seguridad Social.⁣ ⁣ 🤗Esperamos haberte ayudado y sobre todo ten en cuenta tu situación antes de dar este paso si eres un nuevo emprendedor@.

A post shared by VELAGESTIOEMPRESARIAL (@velagestioempresarial) on

Amb els exemples es veu clar. Són empreses que ofereixen serveis que ara mateix necessitem i han adaptat la seva comunicació en aquesta necessitat i en aquestes preguntes que ens fem dia a dia.

Com pots comunicar en temps de crisis?

Així que crec que la comunicació ha de canviar. Ha d’enfocar-se cap a l’ajuda, cap a l’entreteniment i cap a la informació. No parlem de nosaltres directament, parlem de nosaltres de manera indirecta.

I com es fa això?

  • Explica com pot ajudar un producte com el teu en la situació actual
  • Aprofita les notícies i comparteix la part en que tu pots opinar per coneixement (del sector)
  • Ven amb la idea d’ajudar

La teva comunicació ha de canviar. S’ha d’adaptar.

És la comunicació que finalment arriba. La comunicació que no vol vendre directament, la comunicació que parla amb el lector, que li ofereix valor, informació, entreteniment. La comunicació slow. La comunicació que acabes agraint, i més en aquests temps de crisis.

Et dono les gràcies per seguir, per mirar endavant i adaptar-te als canvis que venen. Són canvis que faran un món millor. N’estic segura.

Related Posts

Leave a reply

Heu d'iniciar la sessió per escriure un comentari.