fbpx

La doble cara de la newsletter curada: el CEO ha de ser el curador?

Foto de cottonbro studio a pexels

En un món empresarial on la imatge del CEO és la cara visible de l’empresa, la curació de continguts emergeix com una estratègia potent per construir reputació i establir-se com a referent en el sector.

El CEO, com a portaveu, pot ser l’element clau per compartir les perspectives i valors de la marca.

No obstant això, mentre que la implicació directa del CEO en la curació de continguts pot generar vinculació i credibilitat, també planteja desafiaments de temps i consistència.

Els avantatges que el CEO faci de curador

El CEO moltes vegades és la cara visible de l’empresa, i els valors de l’empresa s’associen al CEO. Així que què millor que el CEO per ser qui comparteix les perspectives i interessos de la marca?

Amb la curació de continguts, una marca busca tenir reputació, oferir coneixement i ser referent al mateix moment que dona a conèixer els seus valors.

Així que si és el CEO de l’empresa, qui s’encarrega d’escriure una newsletter en nom de l’empresa, aquesta pot reflectir la visió i la direcció estratègica de l’empresa.

I no només l’empresa es beneficia de tenir un CEO com a responsable de la comunicació, o almenys d’una part, ja que ell es posiciona com a líder en el seu sector.

Un dels altres avantatges que el CEO sigui responsable de la curació de continguts de l’empresa és la vinculació que es forma entre el CEO i l’empresa. Vinculació on el CEO se sent responsable i involucrat en la comunicació de l’empresa, el CEO pot crear marca personal i es transmeten millor els valors de l’empresa.

Moltes vegades, que sigui una persona física (en una marca) qui porti, amb el nom propi, una part de la comunicació de l’empresa, dona més credibilitat el que comunica la marca.

Què és més creïble?

Consideracions per delegar la curació de continguts

El temps. El temps és el desavantatge primera de quan és el CEO qui fa la curació per a una newsletter. Perquè la curació de continguts necessita temps per buscar la informació, triar-la i contextualitzar-la.

Pel CEO pot ser una càrrega de feina, portar a terme la curació. I la comunicació demana constància, quan el CEO necessita centrar-se en altres tasques de l’empresa.

La curació de continguts és un servei que es pot delegar.

Delegant-ho assegurem una curació més efectiva i regular, alhora que un coneixement ¡, per part del curador, de saber buscar, selecciona i presentar el contingut que aporti valor a l’audiència.

El CEO es pot encarregar de tenir la visió estratègica i centra-se en la responsabilitat, fins i tot la comunicació pot anar de la seva mà i que ell sigui la cara visible de la informació que s’està oferint, però tenint un equip darrere, un curador, que li busca, selecciona i cura el contingut. Ja que el curador té l’experiència de conèixer el sistema d’una bona curació de continguts.

Conclusió

La decisió de tenir el CEO com a curador principal d’una newsletter depèn de diversos factors, com ara la capacitat de temps, la visió estratègica i la càrrega de treball del CEO. Mentre que, pot oferir avantatges en la construcció de connexions més personals i mantenir-se com a referent, delegar a un expert podria garantir una curació més efectiva. Delegant, el CEO pot centrar-se en responsabilitats estratègiques clau.

Leave a reply

Heu d'iniciar la sessió per escriure un comentari.