Servei Engegat

El servei Engega’t és per nous emprenedors com tu. Petites empreses que no tenen visibilitat a les xarxes socials i una presència petita i poc constant.

Contesta aquestes preguntes i em posaré en contacte amb tu per explicar-te en què consisteix auqest servei

Nom i cognoms
Correu electrònic:
Quan vas començar amb el teu negoci emprenedor?
Disposes de web?
Quina és la teva web?
Quines xarxes socials utilitzes?
Quina és la situació actual amb la comunicació digital de la teva empresa?
Quines dificultats et trobes?
Quina és la millor hora per contactar amb tu?
Aquesta informació és a tall orientatiu. Durant la sessió de valoració parlarem de les teves necessitats i t'assessoraré sobre quin és el servei o programa que crec que et donar-te els millors resultats.
Vull assegurar-me que no ets un robot, sinó una persona emprenedora que realment vol canviar la seva comunicació. Em fas un favor i escrius al quadrat el que veus?

Moltes gràcies! En breu ens posarem en contacte amb tu